Nápaditý svatební pomocník

Jaké doklady potřebujete k uzavření sňatku?

Jaké doklady potřebujete k uzavření sňatku?

doklady

Tentokrát se podíváme na trochu formálnější stránku svatby. Papírování a doklady jsou nezbytností a je třeba se na formality řádně připravit.

Po výběru místa a termínu ke svatbě se obraťte na matriční úřad, co jehož správního obvodu dané místo spadá. V případě církevní formy je nutné se obrátit na osobu pověřenou oprávněnou církví nebo náboženskou společností.

Jako první je třeba vyplnit dotazník, který je k nalezení na stránkách ministerstva vnitra. Stáhnout si jej můžete zde:

 Na matrice musíte k dotazníku předložit:

 • rodný list

 • doklad o státním občanství

 • výpis údajů z informačního systému evidence obyvatel o místě trvalého pobytu

 • výpis z evidence obyvatel o osobním stavu

 • pravomocný rozsudek o rozvodu předchozího manželství, nebo úmrtní list zemřelého manžela, popř. pravomocné rozhodnutí soudu o zrušení partnerství, nebo úmrtní list zemřelého partnera.

V případě církevního sňatku je navíc třeba předložit oddávajícímu osvědčení vydané matričním úřadem, v jehož správním obvodu má být manželství uzavřeno.


prsteny svatba

Kde nosit (zá)snubní prsten?

Zásnubní prsten, snubní prsten… Nejste si jisti, jak je to s nimi a jak se správně nosit?

Číst článek

 

 

 


SVATBA S CIZINCEM

Pokud je Váš snoubenec/snoubenka cizinec je třeba aby všechny přiložené doklady byly opatřeny ověřením a úředně přeloženy do českého jazyka.

Stejně tak je třeba vyplnit výše zmíněný dotazník a doložit jej následujícími doklady:

 • rodný list
 • doklad o státním občanství

 • doklad o právní způsobilosti k uzavření manželství, který nesmí být k datu uzavření manželství starší 6 měsíců

 • potvrzení o osobním stavu a pobytu, je-li cizím státem vydáváno

 • úmrtní list zemřelého manžela, jde-li o ovdovělého cizince; tento doklad není třeba předkládat, je-li tato skutečnost uvedena v dokladu o právní způsobilosti k uzavření manželství

 • pravomocný rozsudek o rozvodu manželství, je-li cizinec, který chce uzavřít manželství, rozvedený

 • potvrzení o tom, že bude manželství v domovském státě cizince uznáno
  za platné, je-li uzavíráno zástupcem

 • pravomocné rozhodnutí soudu o zrušení partnerství, anebo úmrtní list zemřelého partnera, jde-li o cizince, který žil v partnerství

 • doklad, kterým je možné prokázat totožnost

Navíc je nutné doložit potvrzení o oprávněnosti pobytu na území České republiky (vydávané Policií), to se však netýká občana EU, státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru, nebo jeho rodinného příslušníka. Toto potvrzení nesmí být ke dni uzavření manželství starší 7 pracovních dnů.

POPLATKY za uzavření manželství

Zvláštní poplatek za uzavření manželství se neplatí. Je tady však pár vyjímek:

 • 3000 Kč zaplatíte, pokud jste oba cizinci.

 • 2000 Kč zaplatíte, pokud je cizinec jeden z vás.

 • 1000 Kč zaplatíte, pokud se chcete brát mimo úředně stanouvenou dobu a místnost.

 • 500 Kč zaplatíte za vydání vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství.

Zdroje: Ministerstvo vnitra, Portál veřejné správy

Mohlo by vás zajímat:%d blogerům se to líbí: